OASIS - Proposition spirituelle
1/06/2022

OASIS - een Dag an der Stëllt - een Dag fir mech ... mat Gott.

OASIS - une journée en silence - une journée pour moi ... avec Dieu

OASIS :
une journée dans un climat de silence
een Dag an engem Klima vu Stëllt

des temps personnels et communautaires
perséinlech a gemeinschaftlech Zäiten

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et satisfait l’âme,
mais de sentir et de goûter les choses intérieurement »
(Ignace de Loyola)

Mercredi 1er juin 2022 de 9h00 à 16h00
Les Etangs - Centre Arend-Fixmer
33, rue de Larochette
L-7661 Medernach

Apporter une bible (si vous en avez une) et de quoi écrire
Eng Bibel (wann dir eng hutt) an eppes fir ze schreiwen matbréngen

Participation aux frais : 20€ repas de midi inclus
Käschtebedeelegung : 20€ Mëttegiessen abegraff

Inscription par mail ou téléphone jusqu’au 25 mai 2022 :
Aschreiwung per Email oder Telefon bis zum 25 Mee 2022 :
secretariat cvx.lu
Tel. 621-784 784

Numm a Virnumm (Nom et prénom) : ...............
N° Tel/GSM : ...................
Sprooch/Langue : lëtzeb., français, deutsch, ...

15 avril 2022